Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 19.12.2019 r. Wojewoda Podkarpacki zamieścił Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Nisko – Sokołów Małopolski na odcinku od węzła „Nisko Południe”(bez węzła) do węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) od km 419+150,00 do km 430+300,00 wraz z niezbędną…

Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na DK19

Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na DK19

W związku z budową drogi ekspresowej S19, zachodzi konieczność przełożenia ruchu na nowy ślad drogi krajowej nr 19 oraz obiekt 21WD w miejscowości Kończyce. Od dnia 24.05.2021 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu polegająca na odcinkowym zwężeniu jezdni drogi krajowej nr 19 z wprowadzeniem ręcznego kierowania ruchem w godzinach od 6:00 do 20:00. W pozostałych godzinach…

Zmiana organizacji ruchu na DK19

Zmiana organizacji ruchu na DK19

W związku z budową drogi ekspresowej S19, oraz przełożeniem ruchu na nowy ślad drogi krajowej nr 19 oraz obiekt mostowy 21WD w miejscowości Kończyce informuje się, że od dnia 07.07.2021 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu polegająca na odcinkowym zwężeniu jezdni drogi krajowej nr 19 od strony miejscowości Jeżowe. W związku z powyższym wprowadzony zostanie  wahadłowy…

Zmiana organizacji ruchu na DK19 – zmiana terminu

Zmiana organizacji ruchu na DK19 – zmiana terminu

Informujemy, że wdrożenie III Etapu Tymczasowej Organizacji Ruchu zostało przełożone na dzień 14.07.2021 r. z powodu intensywnych opadów deszczu, jakie miały miejsce w ubiegłym tygodniu. Spowodowały one szkody w Robotach co przełożyło się na opóźnienie planowanego wdrożenia III Etapu TOR. W związku z budową drogi ekspresowej S19, oraz przełożeniem ruchu na nowy ślad drogi krajowej…

Zmiana organizacji ruchu na DK19

Zmiana organizacji ruchu na DK19

W związku z budową drogi ekspresowej S19 oraz poprowadzeniem ruchu na nowy ślad drogi krajowej nr 19 oraz obiekt 21WD od dnia 12.08.2021 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu (Etap V). Zostaną zakończone roboty przy włączeniach do istniejącej drogi DK nr 19 i utrudnienia z tym związane. Pozostaną natomiast utrudnienia polegające na ograniczeniu ruchu dla pieszych…

Zdjęcia i filmy – kto dokumentuje etapy budowy dróg ekspresowych?

Zdjęcia i filmy – kto dokumentuje etapy budowy dróg ekspresowych?

Proces budowy dróg ekspresowych to skomplikowane przedsięwzięcie, wymagające precyzyjnej dokumentacji każdego etapu. Zdjęcia i filmy stanowią istotne narzędzia, które pozwalają nie tylko na monitorowanie postępu prac, ale także na archiwizację i analizę kluczowych momentów. W artykule tym przyjrzymy się roli osób odpowiedzialnych za dokumentację wizualną podczas budowy dróg ekspresowych. Fotografowie i operatorzy filmowi W procesie…