Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 19.12.2019 r. Wojewoda Podkarpacki zamieścił Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Nisko – Sokołów Małopolski na odcinku od węzła „Nisko Południe”(bez węzła) do węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) od km 419+150,00 do km 430+300,00 wraz z niezbędną…

Przekazanie Placu Budowy w dniu 06.02.2020 r.

Przekazanie Placu Budowy w dniu 06.02.2020 r.

W dniu 06.02.2020 r. Zamawiający dokonał protokolarnego przekazania Wykonawcy Placu Budowy zlokalizowanego na nieruchomościach wyszczególnionych w decyzji Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZnRID) z dnia 31.01.2020 r., z wyłączeniem zabudowanych nieruchomości, których przekazanie nastąpi w ciągu 90 dni od daty wydania decyzji ZnRID.

Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na DK19

Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na DK19

W związku z budową drogi ekspresowej S19, zachodzi konieczność przełożenia ruchu na nowy ślad drogi krajowej nr 19 oraz obiekt 21WD w miejscowości Kończyce. Od dnia 24.05.2021 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu polegająca na odcinkowym zwężeniu jezdni drogi krajowej nr 19 z wprowadzeniem ręcznego kierowania ruchem w godzinach od 6:00 do 20:00. W pozostałych godzinach…

Zmiana organizacji ruchu na DK19

Zmiana organizacji ruchu na DK19

W związku z budową drogi ekspresowej S19, oraz przełożeniem ruchu na nowy ślad drogi krajowej nr 19 oraz obiekt mostowy 21WD w miejscowości Kończyce informuje się, że od dnia 07.07.2021 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu polegająca na odcinkowym zwężeniu jezdni drogi krajowej nr 19 od strony miejscowości Jeżowe. W związku z powyższym wprowadzony zostanie  wahadłowy…

Zmiana organizacji ruchu na DK19 – zmiana terminu

Zmiana organizacji ruchu na DK19 – zmiana terminu

Informujemy, że wdrożenie III Etapu Tymczasowej Organizacji Ruchu zostało przełożone na dzień 14.07.2021 r. z powodu intensywnych opadów deszczu, jakie miały miejsce w ubiegłym tygodniu. Spowodowały one szkody w Robotach co przełożyło się na opóźnienie planowanego wdrożenia III Etapu TOR. W związku z budową drogi ekspresowej S19, oraz przełożeniem ruchu na nowy ślad drogi krajowej…

Zdjęcia i filmy – kto dokumentuje etapy budowy dróg ekspresowych?

Zdjęcia i filmy – kto dokumentuje etapy budowy dróg ekspresowych?

Proces budowy dróg ekspresowych to skomplikowane przedsięwzięcie, wymagające precyzyjnej dokumentacji każdego etapu. Zdjęcia i filmy stanowią istotne narzędzia, które pozwalają nie tylko na monitorowanie postępu prac, ale także na archiwizację i analizę kluczowych momentów. W artykule tym przyjrzymy się roli osób odpowiedzialnych za dokumentację wizualną podczas budowy dróg ekspresowych. Fotografowie i operatorzy filmowi W procesie…