Drogi ekspresowe w Polsce

Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na DK19

W związku z budową drogi ekspresowej S19, zachodzi konieczność przełożenia ruchu na nowy ślad drogi krajowej nr 19 oraz obiekt 21WD w miejscowości Kończyce. Od dnia 24.05.2021 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu polegająca na odcinkowym zwężeniu jezdni drogi krajowej nr 19 z wprowadzeniem ręcznego kierowania ruchem w godzinach od 6:00 do 20:00. W pozostałych godzinach ruch będzie sterowany przy użyciu sygnalizacji świetnej. Organizacja ruchu będzie przebiegała w kilku etapach. Zostanie także zamknięte skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1077 Kończyce – Rudnik wraz z wprowadzeniem objazdów. Planowany termin obowiązywania organizacji ruchu – sierpień 2021 r.

Podobne wpisy