Drogi, ulice

Zmiana organizacji ruchu na DK19

W związku z budową drogi ekspresowej S19 oraz poprowadzeniem ruchu na nowy ślad drogi krajowej nr 19 oraz obiekt 21WD od dnia 12.08.2021 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu (Etap V). Zostaną zakończone roboty przy włączeniach do istniejącej drogi DK nr 19 i utrudnienia z tym związane. Pozostaną natomiast utrudnienia polegające na ograniczeniu ruchu dla pieszych na przebudowanym odcinku drogi DK nr 19. Na całym odcinku zostanie także ograniczona prędkość do 60 km/h oraz wyeliminowana możliwość wyprzedzania. Funkcjonować będą nadal zjazdy technologiczne dla pojazdów budowy drogi S-19. Planowany termin obowiązywania organizacji ruchu – wrzesień 2021 r.

Podobne wpisy