drogi ekspresowe

Przekazanie Placu Budowy w dniu 06.02.2020 r.

W dniu 06.02.2020 r. Zamawiający dokonał protokolarnego przekazania Wykonawcy Placu Budowy zlokalizowanego na nieruchomościach wyszczególnionych w decyzji Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZnRID) z dnia 31.01.2020 r., z wyłączeniem zabudowanych nieruchomości, których przekazanie nastąpi w ciągu 90 dni od daty wydania decyzji ZnRID.

Podobne wpisy