Zmiana organizacji ruchu na DK19

W związku z budową drogi ekspresowej S19, oraz przełożeniem ruchu na nowy ślad drogi krajowej nr 19 oraz obiekt mostowy 21WD w miejscowości Kończyce informuje się, że od dnia 07.07.2021 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu polegająca na odcinkowym zwężeniu jezdni drogi krajowej nr 19 od strony miejscowości Jeżowe. W związku z powyższym wprowadzony zostanie  wahadłowy ruch drogowy sterowany ręcznie w godzinach od 6:00 do 20:00. W pozostałych godzinach ruch będzie sterowany przy użyciu sygnalizacji świetnej. Planowany termin obowiązywania organizacji ruchu – sierpień 2021r.

Podobne wpisy