Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP ROBÓT

W m-cu grudniu 2020 r., Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe

Droga ekspresowa S-19

 • Nasyp w km 419+150 - 430+300,
 • Podbudowa zasadnicza z BA 427+200-427+650, 419+500-420+300, 421+540-421+760, 419+700-420+300, 422+260-422+620
 • Wykop w km 424+650 - 430+300, 419+150-424+650
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem w km 424+650-430+300, 419+150-424+650
 • Oczyszczenie i skropienie warstw ulepszonych z BA w km 422+430-422+620, 419+900-420+309
 • Humusowanie terenów płaskich 428+150 - 430+300
 • Rowy szczelne - geomembrana w km 424+650-430+300, 419+150-424+650
 • Wzmocnienie skarp nasypów geotkaniną w km 424+310-424+350
 • Wykonanie drenażu drogowego krawędziowego
 • Umocnienie rowu przy wylotach kanalizacji deszczowej
 • Ścieki trójkątne wykonywane "na mokro" 419+490 - 419+646, 421+560 - 421+760, 422+260 - 422+350
 • Drenaż podłużny w pasie rozdziału

DK19

 • Nasyp
 • Oczyszczenie i skropienie warstw nieulepszonych
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa
 • Podbudowa zasadnicza z BA
 • Umocnienie rowów przy wylotach kanalizacji deszczwoej
 • Krawężnik betonowy wykonany w technologi na mokro
 • Plantowanie i umacnianie skarp

Droga PDJ03L.01

 • Przepusty drogowe Dn 600

Droga PDJ02L.01

 • Przepusty drogowe Dn 800

Droga PDJ01bP.02

 • Przepusty drogowe Dn 600

Droga PDJ02P.01

 • Przepusty drogowe Dn 600

Droga 102463R

 • Nasyp

Droga 102301R

 • Wykończenia materacem geosyntetycznym
 • Nasyp

MOP II Jeżowe

 • Warstwa mrozoochronna
 • Wykonanie krawężników
 • Ściek uliczny z kostki kamiennej
 • Wykonanie krawężników kamiennych
 • Oczyszczenie i skropienie warstw nieulepszonych
 • Podbudowa zasadnicza z BA

MOP III Podgórze

 • Warstwa mrozoochronna
 • Podbudowa pomocnicza C5/6
 • Warstwa ulepszonego podłoża
 • Wykonanie krawężników kamiennych

Roboty mostowe

Obiekt 10PZM

 • Wykonanie płyt przejściowych z betonu konstrukcyjnego

Obiekt 11PZM

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem

Obiekt 12PZM

 • Montaż zbrojenia płyt przejsciowych
 • Wykonanie płyt przejsciowych z betonu konstrukcyjnego

Obiekt 13PZM

 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego –pł.prz.
 • Wykonanie izolacji arkuszowej
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno
 • Montaż zbrojenia płyt przejściowych
 • Wykonanie płyt przejściowych z betonu konstrukcyjnego

Obiekt 14PZM

 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego
 • Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych przyczółków i skrzydeł
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno
 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem
 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego - pł.prz.

Obiekt 16PZŚd

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem – za P1 i P2
 • Montaż krawęznika kamiennego
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem – za P1 i P2
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka – za P1 i P2
 • Wykonanie kap chodnikowych z betonu konstrukcyjnego

Obiekt 16APZŚd

 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego
 • Montaż wpustów
 • Montaż sączków
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego
 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu
 • Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych przyczółków i skrzydeł

Obiekt 18 WD

 • Wykonanie nasypu przyleglego do obiektu wraz z zagęszczeniem – za P1 i P3
 • Wykonanie kap chodnikowych z betonu konstrukcyjnego
 • Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka
 • Wykonanie granitowych ścieków przykrawężnikowych                                                                              

Obiekt 19PZDg

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego
 • Montaż desek gzymsowych
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka – za P1 i P4
 • Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka

Obiekt 20PZŚd

 • Wykonanie płyt przejściowych z betonu konstrukcyjnego – za P2
 • Montaż zbrojenia płyt przejściowych – za P2
 • Wykonanie schodów skarpowych
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno

Obiekt 21WD

 • Zasypki
 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem - za P3, P1
 • Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka - za podporą P3, P1
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka - przy podporze P3, P1
 • Wykonanie kap chodnikowych z betonu konstrukcyjnego

Obiekt 22APZŚd

 • Betonowanie kap chodnikowych
 • Wykonanie uciąglenia nawierzchni - ułożenie siatek pod asfaltem lanym
 • Warstwa wiążąca z asfaltu lanego - jezdnia lewa i prawa

Obiekt 24PZŚg

 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego - segment S2
 • Montaż desek gzymsowych - segment 1
 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem - za P1 i P5
 • Wykonanie nasypu na najściach do obiektu - za P1 i P5
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka - za P1 i P5
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego
 • Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka

Obiekt 25WD

 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego
 • Wykonanie izolacji z papy pod kapami
 • Montaż urządzeń dylatacyjnych
 • Zabetonowanie urządzeń dylatacyjnych

Roboty branżowe

Branża sanitarna

 • Ułożenie płyt ażurowych 60x40x10 cm na podsypce na dnie zbiornika - ZB-01, ZB-14, ZB-12, ZB-15, ZB-03
 • Ułożenie płyt ażurowych 60x40x10 cm na podsypce cementowej na skarpach zbiornika - ZB-01, ZB-14, ZB-12, ZB-15, ZB-03
 • Rury drenarskie z PP SN8 Dn200 w obsypce żwirowej i otulinie z geowłókniny - ZB-02, ZB-03, ZB-12
 • Wykop - ZB-02, ZB-03, ZB-12, ZB-04
 • Ułożenie geomembrany gr. 1,5 mm na podsypce piaskowej 10 cm - ZB-02, ZB-14
 • Odwodnienie zbiornika - ZB-03, ZB-04, ZB-12, ZB-14
 • Schody zejściowe do zbiornika – ZB12, ZB14
 • Plantowanie ge.15 cm (humusowanie gr. 15 cm) - ZB-09, ZB-12, ZB-14
 • Ułożenie geomembrany gr. 1,5 mm na podsypce piaskowej 10 cm - ZB-14, ZB-03, ZB-12
 • Klapa zwrotna wykonanan z PEHD Dn 200 - ZB-14, ZB-12
 • Odwodnienie zbiornika - ZB-14, ZB-03
 • Ułożenie geomembrany gr. 1,5 mm na podsypce piaskowej 10 cm - ZB-15
 • Klapa zwrotna wykonana z PEHD Dn 200 - ZB-15
 • Wykonanie studzieniek drenarskich z PP SN4 Dn400 z osadnikiem 30 cm - ZB14, ZB12
 • Zbiornik podziemny - montaż rurociągów dn 2000 - ZBP-02
 • Rury kanałowe Ø 400, Ø 200, Ø 500, Ø 600
 • Rury kanałowe Ø 800, (odc. Wyl.4-DW4, Wyk.10-DW8)
 • Montaż studni wpadowej dn2000 (DW4, DW8)
 • Wyloty kanalizacji dn400, dn500, dn300 (ZB-02 - Wyl.6)
 • Wyloty kanalizacji dn800 (ZB-01 - Wyl.4, ZB-03 - Wyl.10)
 • Wpusty ściekowe o średnicy 500 mm
 • Montaż osadnika Os02, Os04, Os20, Os25
 • Montaż separatora S02, S04, S20, S25
 • Wyloty kanalizacji i przykanalików do rowów typowe wg KPED 02.16 Ø 300
 • Rury kanałowe Ø 630 PP
 • Studnia rewizyjna betonowa DN2000
 • Studnia wpadowa dn 2000, dn 1500, dn 1200
 • Montaż ścieków skarpowych
 • Montaż wylotów przykanalików na skarpy

Branża telekomunikacyjna

 • Budowa kanału technologicznego od studni 58/1 do 58/2, od studni 60 do 60/1, pomiedzy studniami 15-15/1
 • Budowa studni teletechnicznej 56/1, 58/1, 58/2, 60/1

Branża konstrukcyjna

 • Architektura i konstrukcja - zbrojenie i betonowanie stropu 3/4 - MOP Podgórze
 • Architektura i konstrukcja - zbrojenie i betonowanie słupów - MOP Jeżowe

 

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/