Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Piątek, 06/08/2021

Zmiana organizacji ruchu na DK19


W związku z budową drogi ekspresowej S19 oraz poprowadzeniem ruchu na nowy ślad drogi krajowej nr 19 oraz obiekt 21WD od dnia 12.08.2021 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu (Etap V). Zostaną zakończone roboty przy włączeniach do istniejącej drogi DK nr 19 i utrudnienia z tym związane. Pozostaną natomiast utrudnienia polegające na ograniczeniu ruchu dla pieszych na przebudowanym odcinku drogi DK nr 19. Na całym odcinku zostanie także ograniczona prędkość do 60 km/h oraz wyeliminowana możliwość wyprzedzania. Funkcjonować będą nadal zjazdy technologiczne dla pojazdów budowy drogi S-19. Planowany termin obowiązywania organizacji ruchu – wrzesień 2021 r.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/